pasy transportuj±ce ta¶my transportuj±ce pcv pasy zębate pasy zębate

TASMY PU

Poliuretanowe tamy transportowe skadaj si z jednej lub dwch warstw termotopliwego poliuretanu. Pokryty poliuretanem materia charakteryzuje dua odporno na tuszcze, smary i chemikalia. Tamy te s bardzo wytrzymae i bardzo elastyczne. Zostay dopuszczone do kontaktu z ywnoci na podstawie wytycznych FDA/USDA.

Wszystkie oferowane produkty speniaj najwysze wymogi naszych klientw, sprawdzaj si w praktyce i s uywane na caym wiecie.

Tamy transportujce PU charakteryzuj si odpornoci na niskie temperatury dla tego z powodzeniem znajduj zastosowanie sektorach przemysu gwnie spoywczego.
Produkcja sodyczy - czekolady
Przetwrstwo misne - etapy transportu i porcjowania misa
Transport mroonek (truskawki, czerenie, miso..)
Przemys piekarniczy - ciastka

Dziki swojej budowie mog pracowa na maych rednicach rolek (noskach). wietnie sprawdzaj si w przemyl cukierniczym tunele chodnicze.

Tamy transportujce pu mog by wykonane na indywidualne yczenie klienta, mog one by uzbrojone w zabieraki, fal boczn, kliny prowadzce.

Zalet tam PU jest atwo utrzymywania ich w czystoci. Ma due znaczenie w przemyle spoywczym i wymaganiom stawianym przez systemu HACCAP.
BROSZURY DO POBRANIA

      SPECYFIKACJE TAM PU